Lakossági barnakőszén-program

Az orosz ukrán fegyveres konfliktus jelentősen megváltoztatta az európai emberek és közöttük a magyar emberek életét. Az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika nyomán kialakult energiakrízis okozta nehézségek áthidalása érdekében indította el a kormány a magyarországi barnakőszén-programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, lehetőséget adva a lakosságnak hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához.

A lakossági megrendelések teljesítésére az állami tulajdonban lévő Ormosszén Zrt. felkészült, amit nagyban segített az előzetes igények felmérése során a közel 800 önkormányzat visszajelzése, amelyet ezúton is köszönünk.
A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a https://hazaiszen.hu weboldalon, ahol a lakossági megrendeléseket regisztrációt követően ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban. A Kormány intézkedéseivel összhangban lehetőséget kívánunk teremteni azon lakosok részére is, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét sem tudják igénybe venni a barnakőszén megrendelés lebonyolításához. Ezek a lakosok az önkormányzat ügyintézőjének segítségével tudnak megrendelést leadni. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés továbbításában, a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.
A megrendelés lebonyolítása érdekében készítettünk egy megrendelőlapot, amely a weboldalon az alábbi útvonalon érhető el: Árak/Önkormányzati megrendelőlap magánszemélyeknek.

A megrendelőlap kitöltéséhez kapcsolódó útmutató ide kattintva érhető el.

Újra lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni

Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő – ez az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) elmúlt kétévi mérlege.

Elsősorban a 18-25 év közötti, továbbtanulást tervező fiatalok, de akár 65 éves korig minden magyar állampolgár jelentkezését várják, aki motiváltnak érzi magát és érdekli, milyen a katonák élete.

A kiképzések tervezetten március 13-án indulnak az ország valamennyi pontján, a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinél. Az első 2 hónapban az alapkiképzésen a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. A képzés második, 4 hónapos részében az önkéntesek folytathatják a kiképzést ugyanott, a lakóhelyük vonzáskörzetében, de műveleti besorolású alakulatnál is. Utóbbi azt jelenti, hogy az adott katonai szervezetre jellemző (akár ejtőernyős vagy búvár képzést is) kaphatnak, de megtanulhatnak harcjárművet vagy munkagépet kezelni is.

A fizikai és szellemi kihívást támasztó kiképzésen nagy hangsúlyt kap a csapatmunka, a fegyelem és a szabályok betartása. A szolgálat az önkéntességen alapul, ezért bármikor megszüntethető, de közben is dönthet úgy a résztvevő, hogy szerződéses katona lesz, vagy katonai elhivatottságát tanulmányai folytatása mellett, illetve egyéb munkaviszonyban, tartalékosként bizonyítja.

Az ÖKSZ második ciklusának végén életvezetési tanácsokkal, stressz- és konfliktuskezelési, probléma megoldási és kommunikációs stratégiákkal segítik a jelentkezők polgári életben történő elhelyezkedését, amely a katona leszerelését követően megkönnyíti a civil életben történő tájékozódást is. Sokan azonban megtalálják számításukat a honvédségnél: a tartalékos katonák közül (beleértve az ÖKSZ program résztvevőit is) tavaly több mint 400-an választották a szerződéses katonai szolgálatot.

A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg, ez jelenleg nettó 154 ezer, a 25 év alattiak számára 189 ezer forint. Aki a program második részében speciális területet választ, már a garantált bérminimumot kapja havi fizetésként, amely jelenleg nettó 197 ezer, a 25 év alattiak számára közel 242 ezer forint. A résztvevőknek jár továbbá ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támogatás. 

Az ÖKSZ alatt legalább 6 hónap teljesítésével 16 vagy 32, egyéves szolgálattal akár 64 felvételi többletpontot is lehet szerezni a felsőoktatási felvételi eljárásban. A sikeres teljesítés az Acélkocka Altisztképzési Rendszerbe történő jelentkezés esetén is előnyt jelent. Az eddigi ÖKSZ kiképzések résztvevői elhivatottsággal álltak a programhoz, és jellemzően végig csinálták a kiképzést.

A katonai toborzók február végéig várják a jelentkezést a megyeszékhelyek toborzó ügyfélszolgálati irodáiban, a Magyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodájában, az onlinetoborzo@mil.hu címen, vagy a www. iranyasereg.hu karrieroldalon.

TÁJÉKOZTATÓ A KATONAI PÁLYÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS SZOLGÁLATFORMÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLATFORMÁRÓL

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy községükben a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály illetékes körzeti megbízottja lakossági fogadóórát tart az Önkormányzati Hivatalban!

A fogadóóra minden hónap utolsó hetének csütörtöki napján
11 óra 30 perctől – 12 óra 30 percig kerül megtartásra.

Körzeti megbízott: Petrovszki Pál r. törzszászlós
Email: balassagyarmatrk@nograd.police.hu
Elérhetőség: +36/30-399-7029, +36/20-574-9507

Tisztelettel:

Jakubecz Róbert r. őrnagy
körzeti megbízotti alosztályvezető

Tájékoztató az óvodai felvételi eljárásrend változásáról

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a vészhelyzetre való tekintettel, az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata értelmében a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások eljárásrendje megváltozott.

A határozat alapján az óvodai felvételi eljárást a kötelező felvételt biztosító óvodáknak – a felvételi körzetükbe tartozó gyermekek tekintetében – legkésőbb 2020. április 21-éig le kell bonyolítaniuk.

A Balassagyarmati Központi Óvoda és tagintézményei felvételi körzete Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területére terjed ki. A Balassagyarmaton, Ipolyszögön és Patvarcon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, óvodaköteles korú (2020. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltő) gyermekek számára tehát az intézmény a 2020/2021. nevelési évben óvodai férőhelyet biztosít.

Ugyanakkor a tagóvodák közötti feladatmegosztás érdekében tisztelettel arra kérjük az érintett gyermekek szüleit, hogy a tájékoztató mellékleteként közzétett ”Óvodai felvétel iránti kérelem” űrlap kitöltésével és a tagóvoda megjelölésével informálják a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a gyermek mely feladatellátási helyre történő felvételét kezdeményezik. A gyermekek felvételéről az óvoda 2020. április 30-áig írásban értesíti a szülőt.

A személyes kontaktus elkerülése érdekében kérjük, hogy a felvételi kérelmeket a Központi Óvoda postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu e-mailcímére küldjék el legkésőbb 2020. április 15-éig. Kizárólag abban az esetben, ha az elektronikus adattovábbításra a szülőnek nincs lehetősége, az űrlap a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal épületének előterében elhelyezett kérelemgyűjtő ládába is bedobható. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermekek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. Az óvodai felvételi eljárásrenddel kapcsolatos kérdésekkel, kérem, forduljanak a Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetőhöz a 06-35-300-122, illetve a 20/777-9678 telefonszámon.

Kérjük a szülőktől a 2020. április 15-ei határidő pontos betartását!


Letölthető dokumentumok:

A Magyar Honvédség felhívása

Lakóhelyünkön is szolgálhatjuk hazánkat

A Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra várja a honvédelem ügye iránt érdeklődő, elhivatott nógrádi állampolgárokat. – Ez a lehetőség elsősorban azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a lakóhelyük, vagy környezetük védelmi feladataiban. Az önkéntesek évi húsz napos – tíz hétvége, havi egy alkalommal – kiképzés mellett veszély- és katasztrófahelyzet – árvízi védekezés – elhárításában, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatokban vehetnek részt. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez tartozó járásban, megyében történik. A szolgálatért a területvédelmi tartalékosok különböző juttatásokban – szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj – részesülnek, de a tényleges szolgálatuk ideje alatt beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak.

A bővebb információkat tartalmazó tájékoztató megnyitásához kattintson ide!