Ipolyszögi közintézmények energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050

A projekt címe: Ipolyszögi közintézmények energetikai korszerűsítése

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050

A projekt kedvezményezettje: Ipolyszög Község Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 36.711.809 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2021.04.30.


A projekt két épület energetikai felújítását tartalmazta. Az épületek Ipolyszög község belterületén, a faluközpontban találhatóak. A két intézmény külön épületben helyezkedik el, és önálló energetikai rendszerrel bírnak. A Községháza épületében az önkormányzati hivatal mellett kap helyet a könyvtár, illetve az háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelő is. Az épületek energetikai korszerűsítésére nem került sor az elmúlt időszakokban, így energetikai besorolásuk II, illetve JJ.

A korszerűsítés keretében az Ipolyszög Községháza és a Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda esetében komplex fejlesztés (külső határoló szerkezetek korszerűsítése, fűtés korszerűsítése, napelemek telepítése) került megvalósításra az energetikai tanúsítványban meghatározott műszaki tartalom mellett.

Az önkormányzati intézmények jellemző problémája az anyagi források hiánya miatt a szükséges fejlesztések, korszerűsítések elmaradása, mely az épületek elöregedésével az elmúlt 30 évben egyre nagyobb problémát jelentett a fenntartónak, üzemeltetőnek. Különösen jellemző ez az energetikai célú beruházásokra, így ezen intézmények működtetése egyre gazdaságtalanabbá vált. Ennek köszönhető, hogy az önkormányzat kifejezett szándéka, hogy a lehető legtöbb energetikai célú fejlesztést hajtson végre intézményeire vonatkozóan. Jelen projekt keretében összhangban a felhívás céljaival a községháza és az óvoda hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése valósult meg.

A pályázatban szereplő intézmények kiválasztása a fogyasztási adatok, az épületek műszaki állapota, utolsó felújításának időpontja figyelembe vételével történt meg. Az épületek energetikai megújítása indokolt volt.

A projekt közvetlen célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a megújuló energia részarányának növelése az önkormányzati közintézmények energiafelhasználásában, illetve az önkormányzat működési költségeinek csökkentése. Közvetett cél az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értéknövelő felújítása, akadálymentesítése volt.

A projekt eredményeként az érintett intézmények esetében hatékonyabb energiahasználás, racionálisabb energiagazdálkodás jött létre, mely a környezetre gyakorolt pozitív hatás mellett költségmegtakarítást is jelent Ipolyszög Község Önkormányzata, mint tulajdonos és üzemeltető számára. Emellett a fejlesztés révén az akadálymentesítés is megvalósult.


SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÉPZÉSI ANYAG