Tájékoztató az óvodai felvételi eljárásrend változásáról

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a vészhelyzetre való tekintettel, az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata értelmében a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások eljárásrendje megváltozott.

A határozat alapján az óvodai felvételi eljárást a kötelező felvételt biztosító óvodáknak – a felvételi körzetükbe tartozó gyermekek tekintetében – legkésőbb 2020. április 21-éig le kell bonyolítaniuk.

A Balassagyarmati Központi Óvoda és tagintézményei felvételi körzete Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területére terjed ki. A Balassagyarmaton, Ipolyszögön és Patvarcon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, óvodaköteles korú (2020. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltő) gyermekek számára tehát az intézmény a 2020/2021. nevelési évben óvodai férőhelyet biztosít.

Ugyanakkor a tagóvodák közötti feladatmegosztás érdekében tisztelettel arra kérjük az érintett gyermekek szüleit, hogy a tájékoztató mellékleteként közzétett ”Óvodai felvétel iránti kérelem” űrlap kitöltésével és a tagóvoda megjelölésével informálják a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a gyermek mely feladatellátási helyre történő felvételét kezdeményezik. A gyermekek felvételéről az óvoda 2020. április 30-áig írásban értesíti a szülőt.

A személyes kontaktus elkerülése érdekében kérjük, hogy a felvételi kérelmeket a Központi Óvoda postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu e-mailcímére küldjék el legkésőbb 2020. április 15-éig. Kizárólag abban az esetben, ha az elektronikus adattovábbításra a szülőnek nincs lehetősége, az űrlap a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal épületének előterében elhelyezett kérelemgyűjtő ládába is bedobható. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermekek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. Az óvodai felvételi eljárásrenddel kapcsolatos kérdésekkel, kérem, forduljanak a Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetőhöz a 06-35-300-122, illetve a 20/777-9678 telefonszámon.

Kérjük a szülőktől a 2020. április 15-ei határidő pontos betartását!


Letölthető dokumentumok:

A Magyar Honvédség felhívása

Lakóhelyünkön is szolgálhatjuk hazánkat

A Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra várja a honvédelem ügye iránt érdeklődő, elhivatott nógrádi állampolgárokat. – Ez a lehetőség elsősorban azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a lakóhelyük, vagy környezetük védelmi feladataiban. Az önkéntesek évi húsz napos – tíz hétvége, havi egy alkalommal – kiképzés mellett veszély- és katasztrófahelyzet – árvízi védekezés – elhárításában, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatokban vehetnek részt. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez tartozó járásban, megyében történik. A szolgálatért a területvédelmi tartalékosok különböző juttatásokban – szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj – részesülnek, de a tényleges szolgálatuk ideje alatt beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak.

A bővebb információkat tartalmazó tájékoztató megnyitásához kattintson ide!

FALUNAP – MEGHÍVÓ

2018.09.08-án az ipolyszögi Szabadtéri Színpadon falunapi rendezvényt tartunk.
A részletes program a lenti képre kattintással tekinthető meg.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!